Spis treści – tom 85, rok 2022

Spis treści w formacie PDF.

Prace oryginalne

1. Michał Początek

Postacie kobiet przedstawione w „Słowniku lekarzów polskich” Stanisława Kośmińskiego.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s9-20_net.pdf Download

2. Andrzej Kierzek, Jacek Kozakiewicz

Profesor Wacław Franciszek Bartłomiej Kuśnierczyk (1908-1997). Próba portretu.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s21-38_net.pdf Download

3. Michał Początek

Lekarze z Polski z poradą u zagranicznych monarchów.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s39-58_net.pdf Download

4. Artur Katolo

„Regimen Sanitatis” dla osób w podeszłym wieku w medycynie XIII-XVI w.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s59-65_net.pdf Download

5. Maria Ciesielska

„O lepszą, jaśniejszą, wolną od duchowo obcego elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy
Państwa Polskiego o „odżydzenie” stanu lekarskiego (1936-1939).

Full text: ARCH-MED_85_2022_s66-95_net.pdf Download

6. Agnieszka Polak, Anna Zagaja, Andrzej Grzybowski

Zygmunt Kramsztyk, MD and his Idea of Innovative Hospitals.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s96-102_net.pdf Download

7. Edyta Chomentowska, Andrzej Grzybowski

Błogosławiona Elżbieta Róża Czacka (1876-1961) – niewidoma Matka niewidomych.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s103-113_net.pdf Download

8. Krzesimir Cholewa

Pojęcie kłamstwa a obowiązek prawdomówności w medycynie.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s114-127_net.pdf Download

9. Michał Początek

Przytułki w Pile i okolicach, w świetle diecezjalnych wizytacji kanonicznych XVII i XVIII wieku.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s128-135_net.pdf Download

10. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Marian Henryk Antoni Zachert (1894-1944) – wybitny znawca jaglicy i organizator systemu leczenia
jaglicy w Polsce.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s136-143_net.pdf Download

11. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Stanisław Altenberger (1906-1963) – autor dobrego Podręcznika okulistyki

Full text: ARCH-MED_85_2022_s144-149_net.pdf Download

12. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Wiktor Arkin (1894-1982) – pionier transplantologii rogówki w Polsce

Full text: ARCH-MED_85_2022_s150-157_net.pdf Download

13. Robert Sak, Jarosław Sak

Eustachy Michał Sawicki herbu Lubicz (1863-1927) – miejski i powiatowy lekarz w Biłgoraju w latach
1892-1919

Full text: ARCH-MED_85_2022_s158-168_net.pdf Download

14.  Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Antoni Sławikowski (1796-1870) – pierwszy kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Full text: ARCH-MED_85_2022_s169-173_net.pdf Download

Recenzje

15. Włodzimierz Witczak

Alicja Macheta, 30 lat minęło… Historia powstania oraz działalności Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w latach 1986-2020

Full text: ARCH-MED_85_2022_s174-176_net.pdf Download

16. Włodzimierz Witczak

Przemysław Dymek, 7 Batalion Sanitarny. Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego. (Seria Zarys historii
wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej)

Full text: ARCH-MED_85_2022_s174-176_net.pdf Download

17. Włodzimierz Witczak

Renata Elżbieta Paliga, Wojny i epidemie w dziejach Rzeczypospolitej. Dżuma, cholera, tyfus

Full text: ARCH-MED_85_2022_s174-176_net.pdf Download

Spis treści – tom 84, rok 2021

Spis treści w formacie PDF.

Prace oryginalne

1. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Maria Seidler-Dymitrowska (1899-1971) – pierwsza kobieta profesor okulistyki w Polsce.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

2. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Zofia Anna Wojno (1886-1954) – siostra urszulanka i ordynator Instytutu Oftalmicznego w Warszawie.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

3. Katarzyna Pawlikowska-Łagód

Janina Frankowska-Bukowska (1890-1957) – pionier okulistyki dziecięcej w Polsce.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

4. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Jadwiga Matusewicz (1870-1953) – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

5. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Maria Starorypińska-Lewenstamowa (1890-1965) – okulistka pracująca w Warszawie i w Łodzi.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

6. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Bolesław Gepner (1835-1913) ‒ uczeń Albrechta von Graefego oraz ordynator Instytutu Oftalmicznego w Warszawie.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

7. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Bolesław Ryszard Gepner (1863-1923) – okulista i współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

8. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Bronisław Ziemiński (1860-1915) ‒ współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

9. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Konrad Mikołaj Rumszewicz (1850-1927) – docent okulistyki z Kijowa.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

10. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Feliks Rymowicz (1870-1905) ‒ docent okulistyki w Kazaniu.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

11. Krzysztof Batycki

Doktor Adolf Tochterman (1892-1955) – radomski lekarz, żołnierz wrześniowy i społecznik.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

12. Monika Zamachowska

Polscy pionierzy chirurgii wątroby. Nowe odkrycia.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

13. Jarosław Sak

Józef Sztejn (ok. 1750-1830). Tablica na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

14. Jarosław Sak

Wojciech Oczko (1537-1599). Kościół pw. Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

15. Włodzimierz Witczak

Sylwetka jednego lekarza Friedrich Karl Hermann Entress (1914-1947) Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, lekarz obozowy SS.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

Recenzje

16. Włodzimierz Witczak

Tamara Kołakowska, Było… Wspomnienia z młodości. Red. i słowo wstępne Agnieszka Kołakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021, ss. 106+6 nlb., ilustr. ISBN 978-83-240-6171-6.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

Spis treści – tom 83, rok 2020

Spis treści w formacie PDF.

Prace oryginalne

1. Magdalena Mazurak
Tomasz Cieszyński (1920-2010) – chirurg i wynalazca.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

2. Jacek Kotuła, Andrzej Kierzek
Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1953-2019.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

3. Stanisław A. Sroka
Jan Kośmider z Ostrzeszowa. Zapomniany medyk z początku XVI wieku.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

4. Michał Początek
Wątki medyczne w biografiach wybitnych Wielkopolan: Stanisława Staszica i Augusta Cieszkowskiego.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

5. Michał Początek
Miejsce celiakii w podręcznikach akademickich wydawanych w Polsce drugiej połowy XX wieku, na przykładzie wybranych pozycji.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

6. Agnieszka Polak, Jarosław Sak
Epidemie cholery w XIX wieku na przykładzie Lublina.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

7. Edyta Chomentowska, Agnieszka Polak
Posługa miłosierdzia na przykładzie medycznej działalności kamilianów i oratorianów na ziemiach polskich w XX wieku.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

8. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Aleksandra Rupocińska
Profesor dr hab. med. Władysław Dobrzaniecki (1897-1941) – prekursor chirurgii plastycznej i estetycznej w Polsce i jego pacjent, Bogusław Schaeffer (1929-2019).

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

9. Michał Adam Palacz
Historia Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu, 1941-1949. Nowa perspektywa badawcza.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

Recenzje

10. Tomasz Kazało
Edmund Waszyński Droga do Asklepiejonu. Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Druk: Poligrafia Salezjańska, Kraków, ISBN 978-83-61681-27-4 Data premiery: 9 września 2020, ss. 355 + 1, ilustr.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

11. Andrzej Kierzek
Jacek Kotuła Nasze lubuskie – lekarskie portrety. Portrety lubuskich lekarzy na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Wydawca: Zielona Góra 2020 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

Spis treści – tom 82, rok 2019

Spis treści w formacie PDF.

Prace oryginalne

1. Michał T von Grabowski
Powstanie i działalność ewangelickiego Macierzystego Domu i Szpitala Diakonis w Gdańsku w latach 1857 – 1945.

2. Andrzej Kierzek
Laryngologiczne dokonania Hilarego Schramma (1957 – 1940), lwowskiego chirurga, pioniera chirurgii dziecięcej.

3. Michał Początek
Dziennik pacjenta izolatorium gruźliczego podczas okupacji niemieckiej. 48 dni spośród trzech miesięcy.

4. Jacek Kotuła
Jan Bohdan Gliński (1915 – 2019) – zasłużony badacz historii medycyny.

5. Jarosław Sak
Filozoficzna refleksja nad zdrowiem i chorobą w XX w.

6. Artur J Katolo
Przekład pierwszego w Europie traktatu kosmetologicznego De Ornatu Mulierum Trotuli de Ruggiero z Salerno (1035 – 1097).

7. Edyta Chomentowska, Agnieszka Polak
Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą.

8. Monika Zamachowska, Andrzej Grzybowski
John Hilton (1805 – 1878) jego życie i osiągnięcia w zakresie anatomii, chirurgii, neurologii oraz neurochirurgii.

9. Włodzimierz Witczak, Andrzej Grzybowski
Okulistyczny epizod biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

10. Andrzej Grzybowski, Mateusz Nawrocki, Volodymir Kitselyuk
Wiktor Feliks Reis (1875 – 1943): profesor okulistyki we Lwowie.

11. Andrzej Grzybowski, Magdalena Kordys
Kazimierz Bein (1872 – 1959): współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i aktywny esperantysta.

Spis treści – tom 81, rok 2018

Spis treści w formacie PDF.

Prace oryginalne

1. Michał T von Grabowski
Okoliczności powstania i działalność Szpitala Najświętszej Maryi Panny Sióstr Boromeuszek w Gdańsku w latach 1852 – 1945

2. Michał Początek
Historyczne i filozoficzne aspekty badań na stwardnieniem rozsianym

3. Andrzej Grzybowski, Kajetan Charzewski
Ojciec i lekarz Adam Wiśniewski – jego praca na rzecz trędowatych w Indiach.

4. Jacek Kotuła
Dr n. med. Tadeusz Zgorzalewicz (1922-2018) – lekarz, współtwórca zielonogórskiej „Solidarności” i Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

5. Włodzimierz Witczak
W kręgu przyjaciół Fryderyka Chopina – doktor Jan Matuszyński (1808-1842)

6. Michał Celejewski, Jakub Pawlikowski
Od „Bobolanum” do szpitala NATO. Historia 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z olikliniką w Lublinie

7. Dorota Sidorowicz-Mulak
Księgozbiór Piotra Krausneckera (1763?-1842) w Bibliotece Ossolineum

8. Beata Dobrowolska, Małgorzata Pabiś, Anna Kopiejek
Etos zawodowy pielęgniarek w czasie niewoli w obozie koncentracyjnym Majdanek

9. Igor Zimin, Andrzej Grzybowski
Spectacles in Russia from Moscow Tsardom to Russian Empire. XVII – H1 of the XIX Century.

10. Andrzej Grzybowski, Mateusz Nawrocki
Karol Roman Nałęcz-Brudzewski (1868-1935): znaczący polski okulista i utalentowany rzeźbiarz

11. Andrzej Grzybowski, Magdalena Kordys
Stanisław Lubicz Kośmiński (1837- 1883): pionier okulistyki dziecięcej i wybitny historyk medycyny.

Recenzje

12. Henryk Gaertner
Obchody Jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego /1866-2016/ Towarzystwo Lekarskie Krakowskie /TLK/ Kraków 2017, s.317, ilustr., 83-913723-24 XVII Spektrum. Almanach 50 lat Unii Polskich Pisarzy Lekarzy Unia Polskich Pisarzy Lekarzy Warszawa 2017, s. 211, ilustr., ISBN 978-83-942437-2-2

13. Zdzisław Gajda
Medycyna we fraszkach Wacława Potockiego

14. Włodzimierz Witczak
Recenzja książki Barbary Szczepanowicz „Zdrowie i choroba w świetle Biblii” (Dehon – Wydawnictwo Księży Sercanów. Kraków 2018)

pl_PL