Informacja na temat Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Historii i Filozofii Medycyny zostało założone 7 grudnia 2016 r. w Poznaniu.

Statut Towarzystwa w formacie PDF.

Celem Towarzystwa jest prowadzenie:

 1. działalności naukowej, w tym przede wszystkim inicjowanie, wspieranie i koordynowanie prac naukowo – badawczych w obrębie historii medycyny i filozofii medycyny,
 2. działalności edukacyjnej – kształcenie w zakresie historii i filozofii medycyny różnego stopnia i w różnych kręgach zawodowych,
 3. działalności popularyzacyjnej – upowszechnianie wiedzy z zakresu historii medycyny i filozofii medycyny,
 4. działalności doradczo-konsultacyjnej – współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu praktycznych problemów z zakresu humanistycznych podstaw medycyny, jakie powstają w wyniku rozwoju nauk biomedycznych i działalności medycznej,
 5. działalności opiniotwórczej – inspirowanie i przeprowadzanie debat i dyskusji na tematy roli i znaczenia historii i filozofii medycyny w obecnym wymiarze nauk medycznych,
 6. działalności wydawniczej i translatorskiej.

Towarzystwo ma celu działanie na rzecz:

 1. integracji środowiska lekarzy i lekarzy dentystów zainteresowanych historią medycyny i historią swojego zawodu,
 2. integracji środowiska historyków i filozofów medycyny a także wszystkich zainteresowanych historią i filozofią medycyny w Polsce,
 3. przybliżania polskim środowiskom naukowym wiedzy z zakresu historii nauk medycznych i filozofii medycyny,
 4. popularyzowanie wiedzy historyczno-medycznej,
 5. rozwiązywanie problemów z zakresu humanistyki medycznej, jakie powstają w wyniku rozwoju nauk biomedycznych i prowadzonej działalności medycznej.

Skład Zarządu

prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski – Prezes Zarządu
dr hab. n. med. Jarosław Sak – Wiceprezes Zarządu
dr n. med. Włodzimierz Witczak – Sekretarz
dr n. med. Tomasz Kazało – Skarbnik

Adres i kontakt

Polskie Towarzystwo Historii i Filozofii Medycyny
ul. Gorczyczewskiego 2/3
60-554 Poznań
e-mail: pthifm@gmail.com
tel.: 503 036 136

pl_PL