Spis treści – tom 85, rok 2022

Table of contents in PDF format..

Original papers

1. Michał Początek

Postacie kobiet przedstawione w „Słowniku lekarzów polskich” Stanisława Kośmińskiego.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s9-20_net.pdf Download

2. Andrzej Kierzek, Jacek Kozakiewicz

Profesor Wacław Franciszek Bartłomiej Kuśnierczyk (1908-1997). Próba portretu.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s21-38_net.pdf Download

3. Michał Początek

Lekarze z Polski z poradą u zagranicznych monarchów.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s39-58_net.pdf Download

4. Artur Katolo

„Regimen Sanitatis” dla osób w podeszłym wieku w medycynie XIII-XVI w.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s59-65_net.pdf Download

5. Maria Ciesielska

„O lepszą, jaśniejszą, wolną od duchowo obcego elementu przyszłość lekarską”. Starania Związku Lekarzy
Państwa Polskiego o „odżydzenie” stanu lekarskiego (1936-1939).

Full text: ARCH-MED_85_2022_s66-95_net.pdf Download

6. Agnieszka Polak, Anna Zagaja, Andrzej Grzybowski

Zygmunt Kramsztyk, MD and his Idea of Innovative Hospitals.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s96-102_net.pdf Download

7. Edyta Chomentowska, Andrzej Grzybowski

Błogosławiona Elżbieta Róża Czacka (1876-1961) – niewidoma Matka niewidomych.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s103-113_net.pdf Download

8. Krzesimir Cholewa

Pojęcie kłamstwa a obowiązek prawdomówności w medycynie.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s114-127_net.pdf Download

9. Michał Początek

Przytułki w Pile i okolicach, w świetle diecezjalnych wizytacji kanonicznych XVII i XVIII wieku.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s128-135_net.pdf Download

10. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Marian Henryk Antoni Zachert (1894-1944) – wybitny znawca jaglicy i organizator systemu leczenia
jaglicy w Polsce.

Full text: ARCH-MED_85_2022_s136-143_net.pdf Download

11. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Stanisław Altenberger (1906-1963) – autor dobrego Podręcznika okulistyki

Full text: ARCH-MED_85_2022_s144-149_net.pdf Download

12. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Wiktor Arkin (1894-1982) – pionier transplantologii rogówki w Polsce

Full text: ARCH-MED_85_2022_s150-157_net.pdf Download

13. Robert Sak, Jarosław Sak

Eustachy Michał Sawicki herbu Lubicz (1863-1927) – miejski i powiatowy lekarz w Biłgoraju w latach
1892-1919

Full text: ARCH-MED_85_2022_s158-168_net.pdf Download

14.  Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Antoni Sławikowski (1796-1870) – pierwszy kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Full text: ARCH-MED_85_2022_s169-173_net.pdf Download

Reviews

15. Włodzimierz Witczak

Alicja Macheta, 30 lat minęło… Historia powstania oraz działalności Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w latach 1986-2020

Full text: ARCH-MED_85_2022_s174-176_net.pdf Download

16. Włodzimierz Witczak

Przemysław Dymek, 7 Batalion Sanitarny. Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego. (Seria Zarys historii
wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej)

Full text: ARCH-MED_85_2022_s174-176_net.pdf Download

17. Włodzimierz Witczak

Renata Elżbieta Paliga, Wojny i epidemie w dziejach Rzeczypospolitej. Dżuma, cholera, tyfus

Full text: ARCH-MED_85_2022_s174-176_net.pdf Download

Table of contents – vol. 84, 2021

Table of contents in PDF format..

Original papers

1. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Maria Seidler-Dymitrowska (1899-1971) – the first female profesor ophthalmology in Poland.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

2. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Zofia Anna Wojno (1886-1954) – Ursuline sister and head of the hospital of the Ophthalmic Institute in Warsaw.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

3. Katarzyna Pawlikowska-Łagód

Janina Frankowska-Bukowska (1890-1957) – a pioneer of pediatric ophthalmology in Poland.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

4. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Jadwiga Matusewicz (1870-1953) – vice-president of the Polish Society Ophthalmic.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

5. Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Andrzej Grzybowski

Maria Starorypińska-Lewenstamowa (1890-1965) – ophthalmologist in Warsaw and Łódź.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

6. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Bolesław Gepner (1835-1913) – pupil of Albrecht von Graefe and head of the Ophthalmic Institute in Warsaw.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

7. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Bolesław Ryszard Gepner (1863-1923) – ophthalmologist and co-founder of the Society for the Care of the Blind in Warsaw.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

8. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Bronisław Ziemiński (1860-1915) – co-founder of the Polish Ophthalmological Society.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

9. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Konrad Mikołaj Rumszewicz (1850-1927) – associate professor of ophthalmology from Kiev.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

10. Andrzej Grzybowski, Witold Pactwa

Feliks Rymowicz (1870-1905) – associate professor of ophthalmology in Kazan.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

11. Krzysztof Batycki

Doctor Adolf Tochterman (1892-1955) – medical doctor from Radom, officer of Polish Army and social activist.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

12. Monika Zamachowska

Polish pioneers of liver surgery. New discoveries.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

13. Jarosław Sak

Józef Sztejn (ok. 1750-1830). Tablica na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

14. Jarosław Sak

Wojciech Oczko (1537-1599). Kościół pw. Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

15. Włodzimierz Witczak

Portrait of the physician Friedrich Karl Hermann Entress (1914-1947) A Graduate of the Faculty of Medicine at the University of Poznań, a SS-Doctor in Nazi Camps.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

Reviews

16. Włodzimierz Witczak

Tamara Kołakowska, Było… Wspomnienia z młodości. Red. i słowo wstępne Agnieszka Kołakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021, ss. 106+6 nlb., ilustr. ISBN 978-83-240-6171-6.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

Table of contents – vol. 83, 2020

Spis treści w PDF format..

Original papers

1. Magdalena Mazurak
Tomasz Cieszyński (1920-2010) – Surgeon and Inventor

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

2. Jacek Kotuła, Andrzej Kierzek
Branch of the Polish Dental Society in Zielona Góra within 1953-2019

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

3. Stanisław A. Sroka
Jan Kośmider from Ostrzeszów. A Forgotten Medic from the Beginning of the Sixteenth Century

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

4. Michał Początek
Medical Matters in Biographies of Two Distinguished Citizens of Great Poland: Stanisław Staszic and August Cieszkowski.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

5. Michał Początek
Celiac Disease in Polish Handbooks for Students of Medicine Edited in Poland in the Second Half of the XX Century.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

6. Agnieszka Polak, Jarosław Sak
Cholera epidemics in the 19th century on the example of Lublin.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

7. Edyta Chomentowska, Agnieszka Polak
The service of mercy on the example of the medical activity of the Camillians and Oratorians in Poland in the 20th century.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

8. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Aleksandra Rupocińska
Professor Wladyslaw Dobrzaniecki (1897-1941) – precursor of plastic and aesthetic surgery in Poland and his patient, Bogusław Schaeffer (1929-2019).

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

9. Michał Adam Palacz
History of the Polish School of Medicine at the University of Edinburgh, 1941-1949. A New Research Perspective.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

Reviews

10. Tomasz Kazało
Edmund Waszyński Droga do Asklepiejonu. Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Druk: Poligrafia Salezjańska, Kraków, ISBN 978-83-61681-27-4 Data premiery: 9 września 2020, ss. 355 + 1, ilustr.

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

11. Andrzej Kierzek
Jacek Kotuła Nasze lubuskie – lekarskie portrety. Portrety lubuskich lekarzy na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Wydawca: Zielona Góra 2020 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Full text:  ARCH MED_84_s9-15.pdf  Download

Table of contents – vol. 82, 2019

Table of contents in PDF format..

Original papers

1. Michał T von Grabowski
Powstanie i działalność ewangelickiego Macierzystego Domu i Szpitala Diakonis w Gdańsku w latach 1857 – 1945.

2. Andrzej Kierzek
Laryngologiczne dokonania Hilarego Schramma (1957 – 1940), lwowskiego chirurga, pioniera chirurgii dziecięcej.

3. Michał Początek
Dziennik pacjenta izolatorium gruźliczego podczas okupacji niemieckiej. 48 dni spośród trzech miesięcy.

4. Jacek Kotuła
Jan Bohdan Gliński (1915 – 2019) – zasłużony badacz historii medycyny.

5. Jarosław Sak
Filozoficzna refleksja nad zdrowiem i chorobą w XX w.

6. Artur J Katolo
Przekład pierwszego w Europie traktatu kosmetologicznego De Ornatu Mulierum Trotuli de Ruggiero z Salerno (1035 – 1097).

7. Edyta Chomentowska, Agnieszka Polak
Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą.

8. Monika Zamachowska, Andrzej Grzybowski
John Hilton (1805 – 1878) jego życie i osiągnięcia w zakresie anatomii, chirurgii, neurologii oraz neurochirurgii.

9. Włodzimierz Witczak, Andrzej Grzybowski
Okulistyczny epizod biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

10. Andrzej Grzybowski, Mateusz Nawrocki, Volodymir Kitselyuk
Wiktor Feliks Reis (1875 – 1943): profesor okulistyki we Lwowie.

11. Andrzej Grzybowski, Magdalena Kordys
Kazimierz Bein (1872 – 1959): współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i aktywny esperantysta.

Table of contents – vol. 81, 2018

Table of contents in PDF format..

Original papers

1. Michał T von Grabowski
Okoliczności powstania i działalność Szpitala Najświętszej Maryi Panny Sióstr Boromeuszek w Gdańsku w latach 1852 – 1945

2. Michał Początek
Historyczne i filozoficzne aspekty badań na stwardnieniem rozsianym

3. Andrzej Grzybowski, Kajetan Charzewski
Ojciec i lekarz Adam Wiśniewski – jego praca na rzecz trędowatych w Indiach.

4. Jacek Kotuła
Dr n. med. Tadeusz Zgorzalewicz (1922-2018) – lekarz, współtwórca zielonogórskiej „Solidarności” i Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

5. Włodzimierz Witczak
W kręgu przyjaciół Fryderyka Chopina – doktor Jan Matuszyński (1808-1842)

6. Michał Celejewski, Jakub Pawlikowski
Od „Bobolanum” do szpitala NATO. Historia 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z olikliniką w Lublinie

7. Dorota Sidorowicz-Mulak
Księgozbiór Piotra Krausneckera (1763?-1842) w Bibliotece Ossolineum

8. Beata Dobrowolska, Małgorzata Pabiś, Anna Kopiejek
Etos zawodowy pielęgniarek w czasie niewoli w obozie koncentracyjnym Majdanek

9. Igor Zimin, Andrzej Grzybowski
Spectacles in Russia from Moscow Tsardom to Russian Empire. XVII – H1 of the XIX Century.

10. Andrzej Grzybowski, Mateusz Nawrocki
Karol Roman Nałęcz-Brudzewski (1868-1935): znaczący polski okulista i utalentowany rzeźbiarz

11. Andrzej Grzybowski, Magdalena Kordys
Stanisław Lubicz Kośmiński (1837- 1883): pionier okulistyki dziecięcej i wybitny historyk medycyny.

Reviews

12. Henryk Gaertner
Obchody Jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego /1866-2016/ Towarzystwo Lekarskie Krakowskie /TLK/ Kraków 2017, s.317, ilustr., 83-913723-24 XVII Spektrum. Almanach 50 lat Unii Polskich Pisarzy Lekarzy Unia Polskich Pisarzy Lekarzy Warszawa 2017, s. 211, ilustr., ISBN 978-83-942437-2-2

13. Zdzisław Gajda
Medycyna we fraszkach Wacława Potockiego

14. Włodzimierz Witczak
Recenzja książki Barbary Szczepanowicz „Zdrowie i choroba w świetle Biblii” (Dehon – Wydawnictwo Księży Sercanów. Kraków 2018)

en_GB