ahifm

About the Journal

"Archives of the History and Philosophy of Medicine" is a periodical founded in 1924 on the initiative of Professor Adam Wrzosek. Over the years, the journal has changed its name, editors-in-chief and layout, but still remains one of the few scientific specialized titles published periodically on a global scale. From the very beginning, it has become the most important Polish scientific journal on the history and philosophy of medicine.

"Archives of the History and Philosophy of Medicine" publishes scientific articles on the history and philosophy of medicine.

The journal has an international editorial team. It is the organ of The Polish Society for the History of Philosophy and Medicine and is currently published as a yearbook by Polihymnia Music Publishing House of Lublin. Articles are archived in Google Scholar. The archive is not published for profit, and advertising is not included in the pages.

The price of one issue is 200 PLN. Please send orders to the editorial address.

Editorial address

Archives of the History and Philosophy of Medicine
2/3 Gorczyczewskiego St.
60-554 Poznan
e-mail: redakcja.ahifm@gmail.com
phone: 512359821

Editorial Board

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – redaktor naczelny – kierownik Katedry Okulistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, założyciel i inicjator projektów Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.
 • Dr hab. n. med. Jarosław Sak – Uniwersytet Medyczny Lublin – zastępca redaktora, (Polska)
 • Dr hab. m. med. Włodzimierz Witczak – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. JStrusia – Zastępca redaktora, (Polska)

 

 • Docent Karel Černý Kierownik Instytutu Historii Medycyny i Języków Obcych Uniwersytet Karola I Wydział Lekarski w Karłowie (Czechy)
 • Prof. Robert Feibel Profesor klinicznej okulistyki i emerytowany dyrektor Centrum Historii Medycyny, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, (USA)
 • dr hab. Andrzej Felchner Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (Polska),
 • Dr hab. n med.Czesław Jeśman (Polska)
 • dr. Vaida Kamuntavičienė (Litwa)
 • dr hab. Andrzej Kierzek Członek Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji oraz Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (Polska),
 • hab. Aleksandra Kładna, adiunkt: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej; Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, profesor uczelni: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie (Polska)
 • Dr n.med Jacek Kotuła, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Uniwersytet Zielona Góra (Polska)
 • Dr Hab. Nauk Med. Eugeniusz Kucharz Specjalista Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Laboratoryjnej (Polska)
 • nadzwyczajny Christopher T. Leffler is an Associate Professor, Department of Ophthalmology, Virginia Commonwealth University and Richmond VA Medical Center, Richmond, Virginia, (USA)
 • dr hab. Halina Lichocka (Polska)
 • nadzwyczajny Donatella Lippi historia medycyny i humanistyki medycznej Delegat rektora ds. koordynacji stosunków zewnętrznych UNIWERSYTET WE FLORENCJI Wydział Medycyny Eksperymentalnej i Klinicznej (DMSC) Przewodniczący Fundacja Nauki i Technologii, (Włochy)
 • Marta Nadraga, Profesor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, (Ukraina)
 • Dr n. hum Agnieszka Polak, Profesor Uczelni Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej. (Polska)
 • dr hab. med. Janusz Skalski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Dyrektor Instytutu Pediatrii (Polska)
 • Dr n.med. Ewa Skrzypek, Studium Historii Medycyny, Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych Medycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny, (Polska),
 • Dr hab. n. med. Adam Szarszewski , Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdański Uniwersytet Medyczny, (Polska)
 • Bożena Urbanek, Instytut Historii Nauki PAN, (Polska)
 • George M. Weisz (Australia) Uniwersytet Nowej Południowej Walii MD, BA, MA, (Australia)
en_GB