Spis treści - tom 82, rok 2019

Spis treści w formacie PDF.

Prace oryginalne

 1. Michał T von Grabowski
  Powstanie i działalność ewangelickiego Macierzystego Domu i Szpitala Diakonis w Gdańsku w latach 1857 – 1945.

 2. Andrzej Kierzek
  Laryngologiczne dokonania Hilarego Schramma (1957 – 1940), lwowskiego chirurga, pioniera chirurgii dziecięcej.

 3. Michał Początek
  Dziennik pacjenta izolatorium gruźliczego podczas okupacji niemieckiej. 48 dni spośród trzech miesięcy.

 4. Jacek Kotuła
  Jan Bohdan Gliński (1915 – 2019) – zasłużony badacz historii medycyny.

 5. Jarosław Sak
  Filozoficzna refleksja nad zdrowiem i chorobą w XX w.

 6. Artur J Katolo
  Przekład pierwszego w Europie traktatu kosmetologicznego De Ornatu Mulierum Trotuli de Ruggiero z Salerno (1035 – 1097).

 7. Edyta Chomentowska, Agnieszka Polak
  Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą.

 8. Monika Zamachowska, Andrzej Grzybowski
  John Hilton (1805 – 1878) jego życie i osiągnięcia w zakresie anatomii, chirurgii, neurologii oraz neurochirurgii.

 9. Włodzimierz Witczak, Andrzej Grzybowski
  Okulistyczny epizod biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

 10. Andrzej Grzybowski, Mateusz Nawrocki, Volodymir Kitselyuk
  Wiktor Feliks Reis (1875 – 1943): profesor okulistyki we Lwowie.

 11. Andrzej Grzybowski, Magdalena Kordys
  Kazimierz Bein (1872 – 1959): współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i aktywny esperantysta.