ahifm

O czasopiśmie

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” jest periodykiem powstałym w 1924 r. z inicjatywy Profesora Adama Wrzoska. Przez lata czasopismo zmieniało nazwę, redaktorów naczelnych i szatę graficzną, ciągle jednak pozostając jednym z nielicznych na skalę światową naukowych tytułów specjalistycznych wydawanych cyklicznie. Od samego początku czasopismo stało się najważniejszym polskim czasopismem naukowym dotyczącym historii i filozofii medycyny.

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” publikuje artykuły naukowe z zakresu historii i filozofii medycyny.

Czasopismo posiada międzynarodowy zespół redakcyjny. Jest organem Towarzystwa Historii Filozofii i Medycyny i obecnie wydawane jest jako rocznik przez Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia z Lublina. Artykuły archiwizowane są w wyszukiwarce Google Scholar. Archiwum nie jest publikowane w celu osiągnięcia zysku, a na jego łamach nie są zamieszczane reklamy.

Cena jednego numeru to 100 PLN. Zamówienia proszę kierować na adres redakcji.

Adres redakcji

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
ul. Gorczyczewskiego 2/3
60-554 Poznań
e-mail: redakcja.ahifm@gmail.com
tel.: 512359821

Kolegium Redakcyjne

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – redaktor naczelny – kierownik Katedry Okulistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, założyciel i inicjator projektów Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.
 • Dr hab. n. med. Jarosław Sak – Uniwersytet Medyczny Lublin – zastępca redaktora, (Polska)
 • Dr hab. m. med. Włodzimierz Witczak – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. JStrusia – Zastępca redaktora, (Polska)

 

 • Docent Karel Černý Kierownik Instytutu Historii Medycyny i Języków Obcych Uniwersytet Karola I Wydział Lekarski w Karłowie (Czechy)
 • Prof. Robert Feibel Profesor klinicznej okulistyki i emerytowany dyrektor Centrum Historii Medycyny, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, (USA)
 • dr hab. Andrzej Felchner Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (Polska),
 • Dr hab. n med.Czesław Jeśman (Polska)
 • dr. Vaida Kamuntavičienė (Litwa)
 • dr hab. Andrzej Kierzek Członek Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji oraz Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (Polska),
 • hab. Aleksandra Kładna, adiunkt: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej; Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, profesor uczelni: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie (Polska)
 • Dr n.med Jacek Kotuła, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Uniwersytet Zielona Góra (Polska)
 • Dr Hab. Nauk Med. Eugeniusz Kucharz Specjalista Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Laboratoryjnej (Polska)
 • nadzwyczajny Christopher T. Leffler is an Associate Professor, Department of Ophthalmology, Virginia Commonwealth University and Richmond VA Medical Center, Richmond, Virginia, (USA)
 • dr hab. Halina Lichocka (Polska)
 • nadzwyczajny Donatella Lippi historia medycyny i humanistyki medycznej Delegat rektora ds. koordynacji stosunków zewnętrznych UNIWERSYTET WE FLORENCJI Wydział Medycyny Eksperymentalnej i Klinicznej (DMSC) Przewodniczący Fundacja Nauki i Technologii, (Włochy)
 • Marta Nadraga, Profesor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, (Ukraina)
 • Dr n. hum Agnieszka Polak, Profesor Uczelni Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej. (Polska)
 • dr hab. med. Janusz Skalski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Dyrektor Instytutu Pediatrii (Polska)
 • Dr n.med. Ewa Skrzypek, Studium Historii Medycyny, Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych Medycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny, (Polska),
 • Dr hab. n. med. Adam Szarszewski , Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdański Uniwersytet Medyczny, (Polska)
 • Bożena Urbanek, Instytut Historii Nauki PAN, (Polska)
 • George M. Weisz (Australia) Uniwersytet Nowej Południowej Walii MD, BA, MA, (Australia)
pl_PL