ahifm

O czasopiśmie

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” jest periodykiem powstałym w 1924 r. z inicjatywy Profesora Adama Wrzoska. Przez lata czasopismo zmieniało nazwę, redaktorów naczelnych i szatę graficzną, ciągle jednak pozostając jednym z nielicznych na skalę światową naukowych tytułów specjalistycznych wydawanych cyklicznie. Od samego początku czasopismo stało się najważniejszym polskim czasopismem naukowym dotyczącym historii i filozofii medycyny.

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” publikuje artykuły naukowe z zakresu historii i filozofii medycyny.

Czasopismo posiada międzynarodowy zespół redakcyjny. Jest organem Towarzystwa Historii Filozofii i Medycyny i obecnie wydawane jest jako rocznik przez Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia z Lublina. Artykuły archiwizowane są w wyszukiwarce Google Scholar. Archiwum nie jest publikowane w celu osiągnięcia zysku, a na jego łamach nie są zamieszczane reklamy.

Cena jednego numeru to 100 PLN. Zamówienia proszę kierować na adres redakcji.

Adres redakcji

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
ul. Gorczyczewskiego 2/3
60-554 Poznań
e-mail: redakcja.ahifm@gmail.com
tel.: 512359821

Kolegium Redakcyjne

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – redaktor naczelny – Katedra Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, (Polska)
 • Dr hab. n. med. Jarosław Sak – zastępca redaktora – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, (Polska)
 • Dr med. Włodzimierz Witczak – zastępca redaktora– Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. JStrusia, (Polska)

 

 • Prof. nadzw. Karel Černý – Instytut Historii Medycyny i Języków Obcych First Faculty of Medicine Charles University, (Czechy)
 • Dr. Robert J. Feibel – University of Ottawa, (USA)
 • Prof. dr hab. Andrzej Felchner – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, (Polska)
 • Prof. dr hab. Czesław Jeśman – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, (Polska)
 • Prof. Vaida Kamuntavičienė – Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, (Litwa)
 • Prof. dr hab. Andrzej Kierzek – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, (Polska)
 • Dr. hab. Aleksandra Kładna – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, (Polska)
 • Dr n.med Jacek Kotuła – Uniwersytet w Zielonej Górze, (Polska)
 • Prof. dr hab. nauk med. Eugeniusz Kucharz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, (Polska)
 • Prof. Christopher T. Leffler – Virginia Commonwealth University Medical Center, (USA)
 • Prof. dr hab. Halina Lichocka – Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, (Polska)
 • Prof. nadzw. Donatella Lippi – Uniwersystet we Florencji, (Włochy)
 • Prof. Marta Nadraga – Narodowy Uniwersystet Medyczny we Lwowie, (Ukraina)
 • Dr n. hum Agnieszka Polak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, (Polska)
 • Prof dr hab. med. Janusz Skalski – Uniwersytet Jagielloński, (Polska)
 • Dr n.med. Ewa Skrzypek – Warszawski Uniwersytet Medyczny, (Polska),
 • Dr hab. n. med. Adam Szarszewski – Gdański Uniwersytet Medyczny, (Polska)
 • Prof. dr hab. Bożena Urbanek – Instytut Historii Nauki PAN, (Polska)
 • Prof. George M. Weisz – University of New South Wales, (Australia)
pl_PL