ahifm

O czasopiśmie

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” jest periodykiem powstałym w 1924 r. z inicjatywy Profesora Adama Wrzoska. Przez lata czasopismo zmieniało nazwę, redaktorów naczelnych i szatę graficzną, ciągle jednak pozostając jednym z nielicznych na skalę światową naukowych tytułów specjalistycznych wydawanych cyklicznie. Od samego początku czasopismo stało się najważniejszym polskim czasopismem naukowym dotyczącym historii i filozofii medycyny.

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” publikuje artykuły naukowe z zakresu historii i filozofii medycyny.

Czasopismo posiada międzynarodowy zespół redakcyjny. Jest organem Towarzystwa Historii Filozofii i Medycyny i obecnie wydawane jest jako rocznik przez Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia z Lublina. Artykuły archiwizowane są w wyszukiwarce Google Scholar. Archiwum nie jest publikowane w celu osiągnięcia zysku, a na jego łamach nie są zamieszczane reklamy.

Cena jednego numeru to 100 PLN. Zamówienia proszę kierować na adres redakcji.

Adres redakcji

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
ul. Gorczyczewskiego 2/3
60-554 Poznań
e-mail: ae.grzybowski@gmail.com
tel.: 512359821

Kolegium Redakcyjne

Andrzej Grzybowski – Redaktor Naczelny
Włodzimierz Witczak – Zastępca Redaktora
Jarosław Sak – Zastępca Redaktora

Karel Černý (Czechy), Robert Feibel (USA), Andrzej Felchner (Polska), Czesław Jeśman (Polska), Vaida Kamuntavičienė (Litwa), Karoly Kapronczay (Węgry), Andrzej Kierzek (Polska), Aleksandra Kładna (Polska), Jacek Kotuła (Polska), Eugeniusz Kucharz (Polska), Christopher Leffler (USA), Halina Lichocka (Polska), Donatella Lippi (Włochy), Marta Nadraga (Ukraina), Agnieszka Polak (Polska), Janusz Skalski (Polska), Ewa Skrzypek (Polska), Adam Szarszewski (Polska), Bożena Urbanek (Polska), George M. Weisz (Australia).

pl_PL